Agram TRUST počeo s radom

Agram TRUST je drugi investicijski fond pod upravljanjem Agram Investa d.d.

Ciljana struktura Fonda bit će prilagođavana prilikama koje se pružaju na financijskim tržištima, imajući u vidu postizanje troškovne efikasnosti prilagodbe portfelja. Prilikom odabira investicijskih oportuniteta, Društvo će uzimati u obzir razinu apsolutne valorizacije promatranog imovinskog oblika, kao i relativne valorizacije usporedivih imovinskih oblika. Ovisno o stanju na tržištu, težište ulaganja pomjerat će se na rizičniju odnosno manje rizičnu imovinu već ovisno o tome što je u zadanim tržišnim uvjetima oportunije.
 

Cijena udjela za 23.07.2008 iznosi 10,0599 €.