Obveznice bez kupona

Obveznice bez kupona (eng. zero coupon bonds) jesu specifične obveznice s jednokratnim dospijećem koje ne nose kamate.

Sinonim za obveznice bez kupona su Obveznice s dubokim diskontom (eng. deep discount bonds).

Vidi još: