Obveznice s fluktuirajućim kamatama

Obveznice s fluktuirajućim kamatama (eng. floating rate bonds) su obveznice s promjenjivom kamatnom stopom.

Vidi još: