Očekivana vrijednost

Očekivana vrijednost (eng. expected value) je izraz koji se koristi za označavanje srednjih vrijednosti distribucija vjerojatnosti financijskih pojava.