Opozive preferencijalne dionice

Opozive preferencijalne dionice (eng. callable preferred stocks) preferencijalne dionice koje njihov emitent moe opozvati u bilo koje vrijeme za koje važi klauzula opoziva i otkupiti ih po cijeni opoziva.

Vidi još: