Porezni zaklon

Porezni zaklon (eng. tax shield) je porezni štit koji zaklanja dio oporezive dobiti od plaćanja poreza.