Paritetna cijena konverzije

Paritetna cijena konverzije (eng. conversion parity price) - stvarna cijena po kojoj investitor kupuje obične dionice poduzeća iskorištavanjem opcije konverzije.

Vidi još: