Participativne preferencijalne dionice

Participativne preferencijalne dionice (eng. participating prefered stocks) jesu preferencijalne dionice koje uz fiksni iznos preferencijalnih dividendi vlasniku osiguravaju i udjel u realiziranim zaradama emitenta.

Vidi još: