Pokazatelji pokrića

Pokazatelji pokrića (eng. coverage ratios) - pokazatelji pokrića kamata ili fiksnih financijskih rashoda veličinom zarada ili novčanog toka raspoIoživog za njihovo pokriće. 

Vidi još: