Ponderirani prosječni trošak kapitala

Ponderirani prosječni trošak kapitala (eng. weighted average cost of capital)  je ukupni trošak kapitala za neko poduzeće.

Vidi još:

  • Kapital