Portfolio investitor

Portfolio investitor (eng. portfolio investor) je ulagač u vrijednosne papire na principu široke diversifikacije ulaganja.

 
Vidi još: