Potpisivanje (underwriting)

Potpisivanje (eng. underwriting) je preuzimanje rizika emisije vrijednosnih papira.

Potpisnički raspon (eng. underwriting spread) — razlika u cijeni kod emisije vrijednsonih papira.

Potpisnički sindikat (eng. underwriting syndicate) — sindikat investicijskih bankara sastavijen za svaku konkretnu emisiju.Vidi još: