Prateće akcije

Prateće akcije (eng. follow-up activities) je uobičajena sintagma kojom se označavaju akcije koje se poduzimaju nakon što je zauzeta određena pozicija s opcijama, odnosno s kombinacijama opcija ili s opcijskim rasponom.
 

Vidi još: