Preferencijalne (povlaštene, prioritetne) dionice

Preferencijalne (povlaštene, prioritetne) dionice (eng. preferred stocks) jesu dionice koje su povlaštene u odnosu na obične jer imaju prioritet u naplati dividendi i u Iikvidacijskoj masi poduzeća.

Preferencijalne dionice s fluktuirajućim dividendama (eng. flotating rate preferred stocks) — preferencijalne dionice s promjenjivom stopom preferencijalnih dividendi.

Vidi još: