Premija inflacije

Premija inflacije (eng. inflation premium) je komponenta cijene novca odnosno troška kapitala koja predstavlja nadoknadu investitoru za rizik inflacije koji preuzima bilo kojim ulaganjem.

Vidi još: