Premija konverzije

Premija konverzije (eng. conversion premium) je komponenta vrijednosti konvertibilije koja joj omogućava da se prodaje iznad prave vrijednosti obveznice ili preferencijalne dionice, odnosno, ako je veća, vrijednosti konverzije.

Vidi još: