Premija tržišnog rizika

Premija tržišnog rizika (eng. market risk premium) je premija rizika koja odgovara sistematskom odnosno tržišnom riziku. 

Vidi još: