Prospekt

Prospekt (eng. prospectus) je kondenzirana verzija svih registracijskih izvještaja podnesenih nadležnom organu za kontrolu poslovanja s vrijednosnim papirima koji opisuju novu emisiju vrijednosnih papira.

Vidi još: