Revalorizacija obveznica

Revalorizacija obveznica (eng. bonds revalorisation) je postupak promjene nazivnih karakteristika obveznica kako bi se njihovi vlasnici zaštitili od inflacije.

Vidi još: