Reverzno dijeljenje

Reverzno dijeljenje (eng. reversibile split) je postupak suprotan od postupka dijeljenja dionica. Okrupnjavanje dionica.

Vidi još: