Zahtijevana profitabilnost

Zahtijevana profitabilnost (eng. required return) je profitabilnost koju zahtijevaju investitori na financijskom tržištu od ulaganja u određene investicije kao kompenzaciju za rizik sadržan u tim investicijama.

Vidi još: