Ukupni prinos

Ukupni prinos (eng. total return) je najbolja ex-post mjera prinosa na utržive investicije. Sastoji se od prinosa od tekućeg dohotka od investicije kroz razdoblje držanja i prinosa od promjene cijene investicije. Uobičajeno se iskazuje kao godišnji prinos.


Vidi još: