Utrživi vrijednosni papiri

Utrživi vrijednosni papiri (eng. marketable securities) su Iikvidni vrijednosni papiri, vrijednosni papiri s aktivnim tržištem.

Utržive dionice (eng. marketable stocks) su likvidne dionice, dionice s aktivnim tržištem.


Vidi još: