S pravima

S pravima (eng. right on) — je izraz za situaciju kada se dionicama trguje s pravom na pravo prvokupa dionica nove emisije.
 

Vidi još: