Serijske obveznice

Serijske obveznice (eng. serial bonds) su obveznice koje se amortiziraju u serijskim isplatama nominalne vrijednosti.

Vidi još: