Solventnost

Solventnost (eng. solvency) je platežna sposobnost poduzeća. Sposobnost poduzeća da s raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća.

Vidi još: