Specifični rizik

Specifični rizik (eng. specific risk) dio rizika specifičan samo određenoj investiciji. Diversificirajući rizik.

Vidi još: