Stupanj financijske poluge

Stupanj financijske poluge (eng. degree of financial leverage) je pokazatelj multiplikativnog djelovanja financijske poluge na zarade po dionici. Odnos izmedu zarada prije kamata i poreza i zarada prije poreza.

Vidi još: