Tekući dohodak

Tekući dohodak (eng. current income) je dio ukupnog dohotka od kapitala koji se realizira kroz tekuće primitke novca u vidu naknada za ustupljen kapital kao što su kamate, dividende, najamnine, tantijeme i slično.

Vidi još: