Trajanje

Trajanje (eng. duration) je mjera osjetljivosti obveznica na promjene kamatnih stopa odnosno ponderirano prosječno vrijeme do dospijeća.

Vidi još: