Trošak duga nakon poreza

Trošak duga nakon poreza (eng. after-tax cost of debt) je trošak duga prije poreza korigiran za porezni zaklon koji kamate stvaraju za oporezivu dobit poduzeća.

Vidi još: