Trošak novoemitiranog kapitala

Trošak novoemitiranog kapitala (eng. cost of newly issued capital) je trošak kapitala mjeren na neto utržak od emisije.

Vidi još: