Varant

Varant (eng. warrant) je poseban oblik dioničke opcije. Vrijednosni papiri koje izdaje poduzeće, a koji nose svojim vlasnicima pravo kupnje određenog broja običnih dionica poduzeća izdavatelja po fiksnoj cijeni (izvršna cijena) kroz određeno razdoblje.

Vidi još: