Većinski dioničar

Većinski dioničar (eng. majority stockholder) dioničar s natpoIovičnim brojem glavnih dionica odnosno dionica s pravom glasa nekog dioničkog poduzeća.

Vidi još: