Manjinski dioničar

Manjinski dioničar (eng. minority stockholder) - označava dioničara koji raspolaže s ispod polovičnim brojem glavnih dionica odnosno ispod polovičnim brojem glasova u poduzeću.

Vidi još: