Većinsko glasovanje

Većinsko glasovanje (eng. majority voting) je glasovanje koje omogućava većinskom dioničaru, odnosno grupi, izbor direktora poduzeća i potpunu kontrolu njegove poslovne politike.

Vidi još: