Vječna renta

Vječna renta (eng. perpetuity) je investicija koja donosi jednake periodične isplate investitoru kroz infinitno vrijeme.

Vidi još: