Vremenska vrijednost novca

Vremenska vrijednost novca (eng. time value of money) je postupak izračunavanja vrijednosti novca kroz vrijeme.