Agram brokeri d.d. zauzeli četvrto mjesto po ukupno prometu na ZSE u 2013

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je prenijeti Vam rang listu ostvarenog prometa na Zagrebačkoj burzi u 2013. godini.

Agram brokeri d.d. zauzeli su četvrto mjesto po ukupno ostvarenom prometu.

 
  Ukupan promet - rujan 2013
Član Rang Promet  Udjel (%)
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 1 1.586.629.392 20,84
Erste&Steiermarkische Bank d.d. 2 1.226.979.126 16,12
HITA vrijednosnice d.d.  3 1.148.449.023 15,08
Agram brokeri d.d. 4 781.530.546 10,27
Fima vrijednosnice d.o.o. 5 553.026.494 7,26
Privredna banka Zagreb d.d. 6 535.406.613 7,03
Zagrebačka banka d.d. 7 519.459.108 6,82
Raiffeisenbank Austria d.d. 8 470.132.449 6,18
Centar Banka d.d. 9 143.540.163 1,89
Societe Generale-Splitska banka  d.d. 10 129.101.361 1,70
 
Koristimo priliku zahvaliti se na ukazanom povjerenju i zajedničkom uspjehu!

Vaši,
Agram brokeri d.d.