Agram Trader - Novosti

Poštovani,

Obaviještavamo Vas ovim putem o dvije važne novosti u Agram Trader aplikaciji za internet trgovanje.

Prva važna novost odnosi se na režim pomaka cijene čija je funkcionalnost u potpunosti implementirana u Agram Trader aplikaciju.
Prilikom unosa cijene u nalogu koja nije u skladu s pripadajućim režimom pomaka cijene, pri dnu prozora naloga pojavljuje se obavijest o minimalnom cjenovnom pomaku i sugestije točnog unosa cijene. Klikom na sugeriranu cijenu ona se automatizmom postavlja u pripadajući nalog.

Druga važna novost odnosi se na označavanje naloga za kratku prodaju financijskih instrumenata. Nalogodavac je prilikom zadavanja naloga za kratku prodaju obvezan označiti polje "Kratka prodaja?"
Sukladno Uredbi EU 236/2012, kratka prodaja je definirana kao svaka prodaja dionice ili dužničkog instrumenta koju prodavatelj ne posjeduje u trenutku sklapanja ugovora o prodaji uključujući prodaju kada je u trenutku sklapanja ugovora o prodaji prodavatelj posudio ili je ugovorio posuditi dionicu ili dužnički instrument za isporuku pri namiri.Agram brokeri