Agram Brokeri - najkapitaliziranije investicijsko društvo u RH

Cijenjeni klijenti!

U ovim turbulentnim vremenima kada nam je svima sigurnost i pouzadnost partnera pri vrhu liste prioriteta, skrećemo Vam pozornost na posljednje izvješće Agencije o poslovnim pokazateljima investicijskih društava aktivnih na hrvatskom tržištu kapitala te s ponosom ističemo da je iz istog moguće utvrditi da su Agram brokeri d.d. investicjsko društvo s najvišim stopama adekvatnosti kapitala u Republici Hrvatskoj.   
 
PRIVREMENI NEREVIDIRANI PODACI ZA INVESTICIJSKA DRUŠTVA, na dan 30. lipnja 2018.            
u kunama i postocima                  
                     
Redni broj Naziv  investicijskog društva Aktiva na dan 30.06.2018. Udio u ukupnoj aktivi (%) Promjena aktive (%) Dobit (gubitak) prije oporezivanja Minimalni iznos regulatornog kapitala Regulatorni kapital Stopa redovnog osnovnog kapitala Stopa osnovnog kapitala Stopa ukupnog kapitala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Agram Brokeri d.d. 9.405.731 9,61% 5,13% 2.278 6.000.000 8.147.718 116,93% 116,93% 116,93%
2 Antea Brokeri d.o.o. 7.535.084 7,70% -8,58% -425.872 1.000.000 1.457.430 25,20% 25,20% 25,20%
3 Credos d.o.o. 2.008.927 2,05% -27,52% -699.022 1.000.000 1.892.925 15,72% 15,72% 15,72%
4 Fima Vrijednosnice d.o.o. 3.546.323 3,62% -1,74% 10.005 1.000.000 2.197.550 18,00% 18,00% 18,00%
5 Hita-Vrijednosnice d.d. 2.485.817 2,54% -24,69% -268.089 1.000.000 1.374.650 18,98% 18,98% 18,98%
6 Interkapital Vrijednosni papiri d.o.o. 67.678.218 69,14% -17,99% 754.129 6.000.000 7.870.435 11,51% 11,51% 11,51%
7 N3 Capital Partners d.o.o. 5.222.484 5,34% -6,97% -311.386 -        
  Ukupno: 97.882.585     -937.958          

Izvor: https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/#section0
 
Ujedno koristimo priliku da Vam se zahvalimo što i nakon pet uzastopnih godina držanja prve pozicije među investicijskim društvima prema ostvarenom broju transakcija na Zagrebačkoj burzi Vaše povjerenje i učinjene aktivnosti vode nas dalje prema još jednoj godini na vrhu! Sa zadovoljstvom donosimo naše i Vaše „prolazno vrijeme“ za 2018. godinu.

 
INVESTICIJSKO DRUŠTVO RANG BROJ TRANSAKCIJA
1.-8. mj. 2018.
UDIO(%)
AGRAM BROKERI D.D. 1. 25.886 20,15%
HITA VRIJEDNOSNICE D.D. 2. 22.008 17,13%
INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. 3. 17.288 13,46%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 4. 15.697 12,22%
FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O. 5. 13.565 10,56%

Izvor: Mjesečna izvjeća Zagrebačke burze d.d.; obrada Agram Brokeri d.d.

Vaši, Agram Brokeri d.d.