Nastavak trgovine dionicama ŽITNJAK d.d.

Poštovani,

Nastavno na Rješenje HANFA-e o nastavku trgovine dionicama društva ŽITNJAK d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, burzovne oznake ZTNJ, obavještavamo Vas da će se trgovina nastaviti dana 02. rujna 2019. godine u modalitetu dražbe.

Agram Brokeri