Nova lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove

Poštovani,

Ažurirana lista prihvatljivih financijskih instrumenata za Margin zajmove za siječanj 2020. nalazi se na sljedećoj poveznici:
Lista prihvatljivih financijskih instrumenata - siječanj 2019.

Agram Brokeri