Agresivni portfelj

Agresivni portfelj (eng. aggressive portfolio) je portfelj vrijednosnih papira koji se primarno drži radi očekivane aprecijacije njegove vrijednosti, dok su ostali ciljevi držanja portfolia sekundarne prirode.

Vidi još: