Akvizicija (poduzeća)

Akvizicija (poduzeća) [eng. acquisition] je poslovna kombinacija u kojoj se spajaju dvije ili više tvrtke u jednu poslovnu jedinicu. Pri tome akviriranoj tvrtki može ali i ne moran prestati kontinuitet poslavanja.