Akvizicijska premija

Akvizicijska premija (eng. acquisition premium) je premija koja se plaća iznad fer tržišne vrijednosti dionica odnosno imovine tvrtke koja se namjerava akvirirati. Njena je funkcija da motivira dioničare ciljane tvrtke za akviziciju, dakle da pristanu na ponuđenu poslovnu kombinaciju u onom intenzitetu koji je potreban da se preuzme ciljana tvrtka te da se ostvare drugi ciljevi akvizicije.

Vidi još: