Al pari

Al pari (eng. at par) odnosno prema paritetu nominalne vrijednosti. lzraz je koji u poslovanju s vrijednosnim papirima označava da se oni prodaju po njihovoj nominalnoj vrijednosti, dakle, prema paritetu nominalne vrijednosti.