Amortizacija duga

Amortizacija duga (eng. loan amortization, loan redemption) označava postupak otplate duga i plaćanja pripadajućih kamata. Amortizacija dugova vrši se prema amortizacijskom planu koji je ugovoren prilikom samog uspostavljanja kreditnog odnosa.