Dionice

Dionice (eng. stocks, shares) su akcije, dakle, korporacijski vrijednosni papiri s aktivnim sekundarnim tržištem. Predstavljaju idealni dio vlasništva nekog dioničkog društva.
  • Povlaštene dionice
  • Redovne dionice
  • Bez dividendi (eng. ex dividends) je sintagma koja označava da se dionice prodaju bez izglasanih dividendi koje još nisu isplaćene dioničarima.
  • Bez prava (eng. ex rights) je sintagma koja označava da se dionice prodaju bez prava prvokupa dionica nove emisije po privilegiranoj cijeni koja još nisu distribuirana dioničarima.
  • Dionice bez nominalne vrijednosti (eng. no par value stocks, no par value shares) jesu dionice koje se emitiraju bez nominalne odnosno nazivne, vrijednosti.
  • Dionice bez prava glasa (eng. no voting stocks, no voting shares) jesu obične dionice koje nose sva prava običnih dionica osim prava glasa po pitanjima upravljanja.
  • Dionice serije „A“ i „B“ (eng. „A“ i “B’’ stocks, shares) su uobičajeni način klasifikacije dionica prema ograničenjima nekih prava vlasnika takvih dionica ili njihovom razlikovanju prema nekim drugim karakteristikama takvih serija dionica. 
     
Vidi još: