Buduća vrijednost (future value)

Buduća vrijednost (eng. future value) je vrijednost na koju će narasti neki iznos iz sadašnjosti za odredeni broj razdoblja (godina) ako se ukamaćuje uz određenu kamatnu stopu.